Dziedziczenie przedsiębiorstw – czy to możliwe?

Działalność gospodarcza prowadzona w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej jest niejednokrotnie jedyną formą pozyskiwania środków utrzymania rodziny przez przedsiębiorcę. W aktywność przedsiębiorcy angażowani są często najbliżsi członkowie rodziny, co z reguły wynika z woli przedsiębiorcy do przekazania im wiedzy i doświadczenia związanego z funkcjonowaniem w branży. Działanie to, ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa na wypadek śmierci […]
Continue Reading