Oferujemy specjalistyczne porady związane z prawem pracy. Jesteśmy świadomi, że niejasności, będące efektem stosunku pracy na jakimś etapie pojawiają się u każdego. W takiej sytuacji samodzielny research, weryfikacja swoich praw oraz obowiązków pracownika/pracodawcy może być czynnością dość obciążającą. Rzetelną wiedzę zawsze jest dobrze czerpać u źródła, czyli od specjalistów. Od lat doradzamy, weryfikujemy umowy między stronami oraz służymy pomocą prawną w ewentualnym sporach.

Prawo pracy – czego dotyczy?

Za prawo pracy uznaje się zespół norm, zawartych w takich dokumentach jak Kodeks Pracy, aktualnie obowiązujące ustaw, akty wykonawcze, oraz regulaminy, precyzujące obowiązki i prawa stron stosunku pracy. To właśnie ów stosunek pracy można uznać za podstawowy przedmiot, regulowany prawem pracy. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że ta gałąź prawa wiąże się nie tylko z zawieraniem umów między pracodawcą a pracownikiem. Specjalistom prawa pracy nie są bowiem obce również takie zagadnienia, jak:

  • promowanie zatrudnienia;
  • rozstrzyganie sporów o charakterze indywidualnym (roszczenia ze stosunku pracy);
  • zbiorowe stosunki pracy, wynikające z działalności związków zawodowych;
  • przeciwdziałanie bezrobociu;
  • stosunki materialnoprawne związane z ewentualnymi wykroczeniami pracodawcy przeciwko uprawnieniom pracownika.

Przepisy prawa pracy nie regulują natomiast kwestii związanych z pracą świadczoną w ramach czynów społecznych, na własny rachunek, pracy, która jest świadczona w ramach umów cywilnoprawnych oraz pracy służb mundurowych.

Wsparcie w trudnych sprawach – kiedy warto skorzystać z pomocy prawnej?

Prawo pracy, tak jak właściwie każda dziedzina prawa, jest mocno zniuansowane. Aby zyskać wgląd w konkretną sytuację, często nie wystarczy samodzielne sprawdzenie przepisów. Strach, lęk, niepewność – te wszystkie emocje naturalnie pojawiają się, gdy w miejscu pracy pojawiają się problemy. Samodzielne stawianie czoła takim sprawom to dodatkowe obciążenie, którego łatwo uniknąć. Wspomagamy nie tylko klientów indywidualnych, ale też klientów biznesowych. Dzięki naszej pomocy, będą Państwo wiedzieć, jak bezpiecznie zawierać umowy o pracę i jak właściwie kształtować stosunek pracy, który już został nawiązany. Z naszego doradztwa korzystają również organizacje, które szukają pomocy w postępowaniach przed organami administracyjnymi lub w przygotowaniu audytów prawno-pracowniczych. Chętnie zapoznamy się z Państwa przypadkiem i wspólnie zastanowimy się, w jaki sposób możemy Państwu pomóc.

prawniczka z Kodeksem Pracy

Współpraca ze specjalistami z dziedziny prawa pracy – jak działamy?

Dysponujemy odpowiednimi kompetencjami, które pozwalają nam pomóc w różnorodnych sprawach, związanych z szeroko pojętym stosunkiem pracy:

  • Mamy bogate doświadczenie

Reprezentowanie interesów pracownika/pracodawcy za każdym razem wygląda nieco inaczej. Każdy klient to dla nas okazja do wykorzystania teoretycznej wiedzy na gruncie praktyki. Jesteśmy dumni, że nasze bogate doświadczenie tak widocznie zaznacza się w sposobie naszej pracy.

  • Mówimy przystępnym językiem

Znajomość prawniczego żargonu jest niezbędna, chociażby do tego, żeby doskonale orientować się w treści przepisów prawnych. Uważamy jednak, że podczas komunikacji z klientem informacje należy przekazywać w przystępny, czytelny sposób.

  • Współpracujemy z klientami na jasnych zasadach

Wierzymy, że owocna współpraca ma miejsce tylko w sytuacji, w której obie strony czują się pewnie. Priorytetowo traktujemy jasne warunki współpracy. Od samego początku mogą Państwo liczyć na precyzyjne określenie ceny konsultacji i innych działań, które wiążą się z Państwa przypadkiem.

Dobra znajomość prawa pracy z perspektywy pracodawcy ma duże znaczenie dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Z kolei pracownicy, dzięki tej wiedzy, mogą czuć się bezpieczniej, wiedząc, że w danej, konkretnej sytuacji są chronieni przepisami prawa. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli obu tych grup. Zapraszamy do naszej siedziby w Szczecinie lub do kontaktu telefonicznego/mailowego.